Pôvodne na naseZalesie.sk


Životné prostredie Starostlivosť o životné prostredie v obci Zálesie. Zberný dvor, separovanie odpadu, čierne skládky, neporiadok v obci, zberné nádoby, odpadové hospodárstvo a pod. Informovanosť občanov Akými kanálmi sa môťu informácie občania dozvedieť, konkrétne udalosti a informácie pre občanov, verejné aktivity obce, ale aj aktivistov v Zálesí. Poskytnutie informácií pre všetkých občanov pre tých, ktorí nie sú na Facebooku a chcú informovať o zaujímavých aktivitách. Plány o pripravovaných udalostiach. Nápady občanov na rúzne aktivity. Upozorňovanie na inšpiratívne aktivity z iných obcí. Sociálne služby Sociálna starostlivosť o všetky vekové kategórie. Zabezpečenie materskej škôlky, školy, seniori, sociálne slabšie vrstvy a pod. Informačné noviny Obecná infraštruktúra Hlavnými prvkami sú dopravná infraštruktúra, technická infraštruktúra, ktorá zahŕňa predovšetkým vodovod, kanalizáciu, čističky, verejné komunikačné siete, verejné priestranstvá, mosty a pod. Doprava Diskusia o tom čo môže pomôcť doprave občanov Zálesia. Ako sa dostať ráno do Bratislavy? Ako sa dostať z Bratislavy? Ako sa môžu deti zo Zálesia dostať do školy?
Témy Odpovede Aktivita
O kategórii: Pôvodne na naseZalesie.sk 1 2019, Január 26
Témy pre tlačený Zálesky bulletin 1 2018, December 19
Vývoz smetí 1 2018, December 7
Detské ihrisko 1 2018, November 19
Obecné noviny - Záleský bulletin 3 2018, November 7
Informačný buletin nasezalesie.sk 01/2018 1 2018, November 5
Cyklotrasa v Zálesí 3 2018, Október 20
Elektronický informačný displej v Zálesí? 5 2018, Október 20
Audio-vizuálny záznam z Obecných zastupiteľstiev 3 2018, Október 20
Školský autobus 3 2018, Október 16
Doprava zo Zálesia na vlak do Ivanky 7 2018, Október 4
Zberný dvor 2 2018, Október 3
Prieskum ohladom dopravy BSK 1 2018, Október 2