Priorita: Obecné komisie


Komisia výstavby, dopravy a ÚP Komisia finančná, dotačná a rozpočtová Komisia na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcie Komisia na prípravu projektu na výstavbu ZŠ Komisia kultúry, inform. občanov a digitalizácie Komisia na ochranu ver. poriadku a živ. prostredia Komisia školstva, mládeže a športu
Témy Odpovede Aktivita
O kategórii: Priorita: Obecné komisie 1 2019, Február 9