Priorita: Životné prostredie


Témy Odpovede Aktivita
O kategórii: Priorita: Životné prostredie 1 2019, Február 9
Posúdenie prípadného vplyvu prevádzky zberného dvora v Ivanke pri Dunaji na kvalitu spodných vôd 1 2020, Jún 4