Kultúrny dom

Svetlo sveta uzrel kalendár obsadenosti Domu Kultúry: http://bit.ly/2MVULDf
Aby sme udržali informovanosť tak pokiaľ budete plánovať nejakú akciu v Dome kultúry je potrebné aby ste kontaktovali Maroša Sollára, 0948765527 alebo mailom na maros.sollar@gmail.com
Ja Vam to tam zaznačím, aby Vam nikto ten termín neuchmatol :slight_smile:

Pokiaľ máte akciu v rámci dobrovoľníckych aktivít obyvateľov Zálesia, tak sa prenájom neplatí. Pokiaľ poitrebujete poradit ako na to, kontaktujte ma na horeuvedených kontaktoch.

Poplatky za prenájom kultúrneho domu

občianske združenia a spoločenské organizácie so sídlom na území obce Zálesie sú od poplatkov oslobodené 0,00€
prenájom za účelom organizovania súkromných a komerčných podujatí 15,00€/hod
prenájom za účelom organizovania športových aktivít 5,00€/hod

POPLATOK SA VYBERÁ ZA KAŽDÚ AJ ZAČATÚ HODINU.

Správca kultúrneho domu

  • Mária Strapáčová, 0903 782 953

Cenník prenájmu Kultúrneho domu v Zálesí bol schválený Obecným zastupiteľstvo obce Zálesie dňa 12. 12. 2017 uznesením č. 46/12/2017.