Noviny obce Zálesie

Tlačená a elektronická verzia Novín obce Zálesie.

NOVINY obce ZÁLESIE 01/2019
Redakcia „Novín obce Zálesie“ oznamuje širokej verejnosti, že sa podarilo čo sme plánovali, a práve sa distribuujú noviny za prvý štvrťrok 2019. Pre všetkých sú k dispozícii elektronicky tu http://bit.ly/2CPaBbv. V tlačenej forme je z ekologického hľadiska k dispozícii limitovaný počet výtlačkov, hlavne pre starších občanov s obmedzeným prístupom na internet. Pre tých, ktorí ich nedostali do schránky, je možnosť vyzdvihnúť si ich na Obecnom úrade.
Noviny obsahujú zhrnutie oznamov za posledné obdobie, pripravované akcie, príspevky zo záujmových a spoločenských združení v obci, skrátka informácie z miestnej samosprávy a o spoločenskom dianí v obci.
Keďže noviny sú výsledkom svojpomocnej práce zatiaľ len 2 dobrovoľníkov a na úkor ich voľného času, vopred sa ospravedlňujeme za drobné chybičky. A ak Vás prípadne napadne ako Vy môžete prispieť, sem s námetmi, aj príspevkami: noviny.zalesie@gmail.com.
Budeme sa snažiť, aby toto vychádzajúce periodikum bolo obrazom života našej obce a reprezentáciou nás všetkých. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri skvalitňovaní našich obecných novín.
Pekný deň praje za redakciu novín Ing. Mária Zemanová

NOVINY obce ZÁLESIE 02/2019

Milí spoluobčania,
je tu ďalšie číslo Záleských novín, ktoré Vás informuje o uplynulom štvrťroku a aj o nadchádzajúcich akciách. V tomto čase práve prebieha jeho roznášanie do každej domácnosti. Niektoré schránky sú už tak plné, že sa tam ani nezmestili, tak ak Vám chýba, stačí skočiť na Obecný úrad. Prípadne ho v celom rozsahu nájdete ako vždy, na web stránke obce https://www.obeczalesie.sk/obecne-noviny/. A ak máte nejaký námet alebo príspevok, očakávame ho na noviny.zalesie@gmail.com.
Príjemné čítanie za redakciu želá Marika Zemanová