O kategórii: Priorita: Informácie a transparentnosť

  • zaviesť efektívnu poslaneckú kontrolu a spoluprácu so starostom a obecným úradom
  • zasadiť sa za väčšiu transparentnosť komunikácie obce voči občanom a pri hospodárení s obecným majetkom
  • vyžadovať zavedenie moderného proklientského prístupu , zapojiť sa do smart riešení a projektov, ktoré pomáhajú k informovanosti občanov o aktivitách úradu i dianí v obci a prinášajúcu funkčnú samosprávu,
  • Rozbehnutie projektu obecných novín za podpory obce v tlačenej aj digitálnej forme
  • zasadiť sa o fungovanie komunikačných kanálov pre starších ľudí, pre ľudí bez použitia internetu a menej mobilných ľudí na pravidelnej báze
  • rozbehnúť a nastaviť digitalizáciu obce a to na úrovni fungovania obecného úradu, obecného zastupiteľstva a komisií.
  • Iniciovať možnosť digitalizácie aj pre dobrovoľné spolky a občianske združenia, hlavne v súvislosti s prepojením na aktivity organizované spoločne s obcou