O kategórii: Priorita: Podpora komunitných projektov

  • podporovať projekty s cieľom vytvoriť viac možností na oddych a šport pre obyvateľov Zálesia, relaxačné zóny, športoviská, postupné zapojenie sa do siete cyklotrás
  • o každom komunitnom projekte ktorý požiada obec o podporu rokovať na riadnom zastupiteľstve a nájsť možnosti na podporu projektu
  • Podpora O.Z. Naše Zálesíčko a akciu ZDP v minimálne takej výške ako posledné roky a v ďalšie roky tento príspevok zvyšovať ak na to bude možnosť v rozpočte obce,
  • Podpora O.Z. Atletiko Zálesie vo forme zabezpečenia prevádzkových nákladov na chod a správu futbalového ihriska. Najmä náklady na starostlivosť o trávnik a spotrebu elektrickej energie. Ak to obecný rozpočet umožní finančne podporiť vybavenie ihriska či budovanie ďalších športových príležitosti na ňom.
  • Finančne podporovať aj ostatné športové klubu alebo spolky v Zálesí ktoré vytvárajú príležitosti pre športové aktivity detí a mládeže v obci.
  • Podporovať ďalšie komunitné projekty ako kino v Zálesí, pravidelné trhy v Zálesí, vianočný event a iné
  • Zmena dotačného systému na jednotlivé akcie, ktoré neorganizuje priamo obec. Zmena prideľovania prostriedkov na činnosť organizácií, občianskych združení a spolkov z obce Zálesie.