O kategórii: Priorita: Územný rozvoj a infraštruktúra

  • v spolupráci s odborníkmi zabezpečiť vyvážený a prospešný rozvoj obce na základe jasne definovaných pravidiel v územnom pláne obce.
  • nájsť a realizovať koncepčné riešenie v otázke stavu cestných komunikácií a to aj v súvislosti s projektom výstavby kanalizácie v obci.