O kategórii: Priorita: Životné prostredie

  • zasadiť sa o zlepšenie starostlivosti obce o verejné priestory, čistotu, zeleň, a služby, ktoré obec poskytuje občanom - najmä odpadové hospodárstvo