Otvorený list Starostovi obce Zálesie [AKTUALIZÁCIA o Odpoveď na list poslancom KORZO/2020]

Slika zaslona 2020-01-15 u 11.02.36

Vážený pán starosta.

Dovoľujeme si Vás pán starosta verejne požiadať, aby obec začala riešiť problémy okolo KORZA ZÁLESIE. Posledné víkendy sa na nás obracajú občania, ktorých trápia viaceré nedostatky :

 1. Parkovanie,
 2. Psie exkrementy,
 3. Smetné koše a ich pravidelné vynášanie najmä cez exponované dni.

Áno, je pravdou, že sa plánuje dorobiť projekt, nájsť prevádzkovateľ a plánujeme zmenu dopravného značenia, ale problémy, ktoré sú pri Korze treba riešiť okamžite! Do tej doby čo? Budeme toto trpieť a budeme čakať, kým si projekt pokazí dobré meno ? Prosíme ťa, obec musí ihneď konať.

Parkovanie:
Asi najzložitejší problém, kde zaparkovať vozidlá návštevníkov. Žiadne značky, stĺpiky ani žlté čiary problém, že ľudia nemajú kde zaparkovať, nevyriešia. Ak nedáme ľuďom alternatívu kde parkovať, ani dopravným značením ich nedonútime, aby nestáli tam, kde nechceme.

Ako riešenie navrhujeme : Na dobu dočasnú situáciu vyriešiť tak, aby obec oslovila majiteľov okolitých pozemkov ( do 150m ) a dohodnúť dočasný nájom pozemku, jeho dočasné upravenie na parkovanie a dočasne takto vyriešiť situáciu s parkovaním. V okolí je viacero vhodných pozemkov, ktoré by na takéto riešenie boli ideálnymi. Veríme, že z titulu starostu obce vieš relatívne rýchlo nájsť riešenie s majiteľmi pozemkov.

Psie exkrementy:
Záhradkárov pri korze (a nie len ich) trápi, že ľudia sa chodia tešiť do prírody aj so svojim štvornohými miláčikmi, pravdaže týto svoje potreby vykonávajú kde ich napadne. Je vhodné do lokality inštalovať čo najskôr koše na psie exkrementy v dostatočnom počte a vybaviť ich sáčkami.

Smetné koše:
Ako vidíme, návštevníci aj keď bez bufetu vedia narobiť veľa neporiadku. Je veľmi nepekný pohlaď, keď tak pekný projekt hyzdia preplnené smetné koše. Nehovoriac o tom, že pri vetre posielame všetok neporiadok našim susedom po toku rieky. Smetné koše, ktoré tam dočasne inštalovali dobrovoľníci, treba pravidelne vyprázdňovať, žiaľ pri veľkej návštevnosti aj viac krát za deň. Aj tu je riešenie možné cez obecných zamestnancov.

Veríme, že všetky nami spomenuté veci, sú riešiteľné v priebehu pár dní, ak sa im obec bude venovať a veríme, že to pomôže upokojiť aj zbytočne negatívne nálady občanov ku projektu KORZO, ktoré si naozaj zaslúži, aby sme sa o neho starali lepšie. Sme radi, že nateraz sa o zveľaďovania a poriadok KORZA starajú dobrovoľníci z OZ Naše Zálesíčko, ale obec nemôže očakávať, že všetky problémy budú na ich pleciach.

Pravidelná starostlivosť o KORZO:
Na záver si dovolíme upozorniť, že takýto projekt potrebuje (a mal už dávno mať) Prevádzkový poriadok a prevádzkovateľa, ktorý sa bude o projekt starať. Ak obec tieto činnosti nevie zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, je ako možná alternatíva túto starostlivosť dohodou o vykonaní prác a činností zazmluvniť napríklad aj u OZ Naše Zálesíčko, ktoré sa o projekt stará a takto by sa táto starostlivosť legalizovala a bolo by možné za ňu združeniu aj platiť, čím by opätovne bolo možné získané prostriedky investovať do projektu.

Ďakujeme, že naše prosby v mene ostatných obyvateľov, budú čo najskôr vypočuté.

V Zálesí: 17.5.2020

Za iniciatívu Lepšie Zálesie:
Martina Dobrovodská
Andy Klimo
Peter Milko
Patrik Vaško
Maroš Sollár

p. Starosta nám zaslal mailom odpoveď 1.6.2020. Tu je jeho PDF verzia. a aj textové zobrazenie:

Vážení poslanci,

ďakujem vám za otvorený list a váš záujem o riešenie problémov vzniknutých spustením prevádzky nášho projektu Korzo Zálesie.

Ako píšete, projekt nie je dokončený, k ideálnemu stavu nám treba ešte úsilie, peniaze a pár hodín práce. Navyše, tak ako podobné čo len trochu zaujímavé priestory, stali sme sa v čase karantény cieľom abnormálneho záujmu a o to viac keď hovoríme o novinke. Učíme sa všetci za pochodu. Všetky vami pomenované problémy riešim spoločne s vami a od začiatku aj s dobrovoľníkmi za pomoci médií.

Parkovanie
Problém zvýšeného záujmu, aj po konzultáciách s odborníkmi v cestovnom ruchu považujem za prechodný. Svedčia o tom aj dáta zozbierané dobrovoľníkmi počas brigád. Pýtali sa návštevníkov a častou odpoveďou bolo, ako v čase karantény prišli zo zvedavosti vidieť novú zaujímavú vec, nepobudli viac ako hodinu, a pokiaľ nepribudne niečo nové, nemajú v pláne prísť opäť. Z toho vyplýva, že po uplynutí karantény, s veľkou pravdepodobnosťou záujem poklesne.

Riešenie:

 1. Na základe uvedeného odporúčam nenastavovať parkovanie na momentálny stav, ale v prvom rade rôznymi spôsobmi komunikovať destináciu ako rekreačnú, určenú najmä pre vodákov, cyklistov, turistov a korzovanie pre nás domácich a edukáciou aktívne znižovať extrémny počet návštevníkov. Preto som spustil v relevantných médiách kampaň s cieľom odradiť od návštev autami:
 • Tlačová správa v TASR
 • Reportáž na Markíze
 • Reportáž v RTVS
 • Pripravovaná reportáž v RTVS
 • 2 x tabuľa s odporúčaním neprísť autom
 • Informácie na webe a sociálnych sieťach
 • Zverejnenie interaktívnych cykloturistických máp
 • FB a web stránka Korzo Zálesie s aktuálnymi informáciami (za 2 týždne fungovania bezmála 3000 sledujúcich) – vlastnia a prevádzkujú dobrovoľníci z Občianskeho združenia Naše Zálesíčko.
 1. Dohoda s majiteľmi pozemkov na dočasné zriadenie odstavných plôch v blízkosti Korza je výborný nápad.

Keď som dostal váš list skontaktoval som Lodenicu Zálesie s ponukou a prosbou parkovania na ich dočasnom parkovisku a dohodli sme sa na tejto spolupráci. Momentálne poskytujú službu dobrovoľne a zadarmo.

 1. Parkovacie státia – súčasťou projektu je obnova pôvodných 7ks parkovacích prírodných polospevnených státí. K realizácii by mohlo prísť okamžite, je potrebné v rozpočte vyčleniť 1.000,- - 1.500,- Euro. Potrebný materiál sa zatiaľ dobrovoľníkom v potrebnom množstve zohnať sponzorsky nepodarilo.

Psie exkrementy
Po správach na sociálnych sieťach a vašom liste som bol na prieskum in situ. Počas prechádzky 23. 5. bol nájdený de facto jeden exemplar. 29. 5. žiaden a 30. 5. v doobedňajších hodinách venčila psa jedna z miestnych obyvateliek záhrad, ale takisto žiadne exkrementy neboli nájdené. Po následných ďalších kontrolách môžem konštatovať, že problém sa vyskytuje čisto na sociálnej sieti vzhľadom nato, že v iných častiach obce, kde koše sú, je to bohužiaľ horšie. To neznamená že ojedinelé problémy nemôžu vzniknúť či už by koše boli, alebo nie.

Riešenie:
Napriek vyššie spomínanému do obce som už dávnejšie objednal dva ďalšie koše na psie exkrementy, jeden je určený na Korzo a bude umiestnený v priestore záhrad. Objednali sme tiež vrecká na exkrementy.

Smetné koše
Po dvoch mesiacoch intenzívnej prevádzky Korza môžem konštatovať situáciu nasledovne: čím viac smetných košov, tým viac smetí. Úlohou obce nie je zber a separácia odpadu, neporiadny občan smeti vyhodí voľne do prírody a poriadny si ich zoberie domov. Taktiež nikto nečaká pri prechádzke na Kolibe, alebo na Železnej studničke na každom kroku smetný kôš.

Riešenie:
Preto aj na základe konzultácií so správcami podobných priestorov v Bratislave som sa rozhodol, že smetné koše budú umiestnené za celý priestor len na jednom mieste. Koše budú uspôsobené na separáciu, umiestnené zatiaľ pri vstupnom objekte. Vynášané a kontrolované budú 2x do týždňa, tak ako posledný mesiac. Vynášanie smeti 2x za deň ako navrhujete, by znamenalo navýšenie o ďalšiu pracovnú silu aj prípadnú zastupiteľnosť. Riešenie je zveriť toto budúcemu prenajímateľovi, podobne ako starostlivosť o toalety.

Pravidelná starostlivosť:
Prevádzkový poriadok Korza je vypracovaný a bol dňom kolaudácie umiestnený v areáli v počte 2ks.

Riešenie:
Dodávateľa tiež vyzveme o dodanie návrhu údržby po skončení záruky.

Obec prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov nevie zabezpečiť adekvátnu starostlivosť a rozvoj projektu. Už od začiatku návrhu a plánovania bolo počítané s externým prevádzkovateľom, ktorý by sa o priestor komplexne staral, aby to bolo preňho zaujímavé, bol do projektu vnesený prvok občerstvenia.

S vašim návrhom súhlasím,
čo najskôr zazmluvniť Občianske združenie Naše Zálesíčko ako prevádzkovateľa celého priestoru, aby projekt udržal nadobudnuté renomé. Vzhľadom nato, že združenie bolo nezištne a rozhodujúco súčasťou projektu od počiatku po realizáciu a má predpoklady a skúsenosti udržať charakter ním zrevitalizovaného Korza Zálesie.

S pozdravom

Marián Perger
Starosta obce Zálesie