Posúdenie prípadného vplyvu prevádzky zberného dvora v Ivanke pri Dunaji na kvalitu spodných vôd

Získali sme Posúdenie prípadného vplyvu prevádzky zberného dvora v Ivanke pri Dunaji na kvalitu spodných vôd. Tu je odkaz na stiahnutie vo formate PDF.

A tu je to zobrazene ako nahlady: